Úvod

GDPR – souhlasné prohlášení, ochr. os. údajů

Svou činnost směřujeme na obchod v oblasti moderních technologií a rovněž materiálů, komodit a výrobků pro nejbližší desetiletí. Nabídkou svých produktů a služeb hodláme svým klientům nabídnout špičkový servis, seriozní a rovné podmínky, dobrou platební kázeň a dlouhodobé partnerství.

O společnosti

Společnost Alazra Invest s.r.o. je perspektivní obchodní společnost, zabývající se obchodními aktivitami v teritoriu ČR i mimo ně. Má navázány obchodní kontakty s řadou partnerů a klientů v Čechách i zahraničí. Jedním z nejvýznamnějších partnerů se jeví společnost VINK Plasty s.r.o.,www.vink.cz, se kterou má Alzara Invest uzavřenu Smlouvu o Konsignačním skladu, čímž je schopna nabízet a prodávat výrobky z obchodního spektra a nabídky této partnerské firmy. Hlavními obory prodeje jsou : reklama,průmysl,stavebnictví.

Obchodně zajímavým se rovněž jeví navázání kontaktu s dodavatelem dřevěného sortinemtu z Ukrajiny.

Je sjednáno, že od tohoto dodavatele bude společnost Alazra Invest s.r.o. odebírat

  • stavební řezivo
  • dřevěné uhlí
  • palivové dřevo

a perspektivně deskový materiál OSB.

Cílem prodeje tohoto sortimentu jsou stavební firmy, prodejci stavebního materiálu a stavebních hmot, fyzické osoby-stavebníci a další spotřebitelé. Do oblasti spotřebitelské je směřováno palivové dřevo a dřevěné uhlí. Rovněž tak o tento sortiment projevil zájem  zahraniční klient, ze země, kde je akutní nedostatek paliva a dřevěného uhlí.